BokningsvillkorPeterssons Miljöstäd

Vårt provstädningspaket är ett utmärkt tillfälle för dig som är osäker men ändå nyfiken på abonnerat städande. 

 Provstädning gäller endast Hemstädning, skulle du vara intresserad utav en annan typ av städning så gäller vår ordinarie prislista.

FRÅGOR & SVAR

Hemstädning
Storstädning
Visningsstädning
Flyttstädning

BRA ATT VETA…

Att provstädningen utförs utav våra professionella städerskor och att du blir nöjd med vårt arbete. 

Provstädningen följer Hemstädningens riktlinjer .

En provstädning är bara avsett för dig som vill ha återkommande städning (minst 3 timmars städning per månad i 2 månader), men först vill prova på. 

Vill kunden avbeställa engagemanget efter provstädningen ska avbeställningen ske skriftligen senast 5 (Fem) dagar innan datumet för provstädningen. 

Kunden betalar för provstädningen som en engångsstädning där timdebiteringen är 99kr/tim  efter Rut-avdrag exklusiv  moms. 

Om ingen skriftligt uppsägning meddelas löper avtalet på tillsvidare.


Avtalade priset är för en Normalstädning av boende, i de fallen där boendet behöver  extra tid ,kommer  kunden bli meddelad under städningen.

 Ifall kunden inte godkänner tilläggstiden städar vi endast tiden som motsvarar det avtalade priset.


Hemstädning via Priskalkylatorn avser pris för hemstädning Måndag – Tisdag, Onsdag – Fredag är timdebiteringen högre med +20kr/tim.

För bokning på en Lördag och helgdagar (röda dagar) är priset   380kr efter Rut Avdrag.

Bokningspassen börjar på förmiddagar fr. 08:00 och slutar senast 17:00 o. sluttiden varierar beroende på antalet i personalstyrkan och avtalade priset, återkom dagen innan för att få korrekt sluttid , fråga personalen på plats.

Ifall vår städpersonal är på plats men kan inte komma in för att utföra tjänsten, debiteras hela beloppet för tjänsten oavsett om den ej utförts.

Minsta debitering för ett städtillfälle är 2 tim, oavsett typ av städ.

Under vintern kan det förekomma att vi inte putsar fönster från utsidan ifall temperaturen ute är under -3 grader eftersom vattnet fryser igen för snabbt.

 Men vi putsar från insidan och lägger resterande tid på andra ytor.


DU SOM KUND


Om du som köpare inte finns på plats i början av er Flyttstädning/Storstädning/Visningsstädning/Fönsterputsning så behöver du meddela oss det minst 2 veckor  innan städtillfället .


AV & OMBOKNINGAR


Vid engångstillfällen som Flyttstädning, Storstädning, Visningsstädning, Hemstädning och Fönsterputs ska du som kund avboka senast tio (10) arbetsdagar före städtillfället (helg ej inräknat). Ifall avbokning skulle ske med kortare varsel än tio (10) arbetsdagar är en avbokning inte längre möjlig. 

En av- eller ombokning kan alltså inte ske om det inte är längre än tio(10) arbetsdagar kvar till städtillfället (helg ej inräknat), tiden anses då förbrukad och du som kund blir debiterad en avgift på 1000kr inkl. moms (avbokningskostnaden är inte RUT berättigad)

Ifall vår städpersonal är på plats men kan inte komma in för att utföra tjänsten, debiteras hela beloppet för tjänsten oavsett om den ej utförts.

Avboka Hemstädning (abonnemangskunder)

Normal avbokning – Vid regelbunden Hemstädning kan du som kund normal avboka 3 gånger per år (minst 3 dagar innan städtillfället). Därefter utgår full betalning (även ifall städning inte utförs). Avbokning sker via e-post. (ej via sms eller telesvar)

Akut avbokning Vid regelbunden Hemstädning kan du som kund akut avboka med kort varsel en städning 3 gånger per år (senast 1 timme innan städtillfället börjar) även de som ställs in pga. sjukdom hos kund. 

Därefter utgår full betalning (även ifall städning inte utförs). Avbokning sker via e-post eller telefon (ej via sms eller telesvar)

Uppsägningstid – Vid regelbunden Hemstädning har vi endast 2 (två) veckors uppsägningstid, ingen avbokning kan ske under uppsägningstiden. Uppsägningen meddelas oss via e-post.REKLAMATION

Kunden har möjlighet att anmäla brist i städningen, uppkommen skada eller annan påpekan, detta ska reklameras senast 24 timmar efter avslutat arbete via e-post med dokumenterad bild.

 Om kunden själv åtgärdat felet innan Peterssons Miljöstäd kontaktades, utgår ingen ersättning. 

Om det passerat mer än 24 timmar från städtillfället så kan vi inte behandla eran reklamation, vi kan heller inte kompensera dig i frågan.

Vid ordinarie städning följer vi alltid dina synpunkter och försöker komma överens om en åtgärd. 

Vi följer alltid konsumentverkets rekommendationer för god kundvård är något vi värderar högt, kunden ska alltid vara nöjd med våran service. 
Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg-Hansa. 

Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan.

 Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.


Alla överenskommelser utöver dessa bokningsvillkor ska ske skriftligt eller via e-post.


FRAMKÖRNINGSAVGIFT


Abonnemangskunder - Inga Framkörningsavgift Tillkommer .


Peterssons  Miljöstäd priser inkluderar en framkörningsavgift inom en radie utav tre (3) mil (30 km) från stadskärnan, ifall boendet befinner sig på ett längre avstånd än tre (3) mil tillkommer en framkörningsavgift på 250 kr inkl. moms för varje ytterligare mil (1mil = 10km). Maila oss innan ifall du är osäker på avståndet.


BETALNING


Betalning sker via faktura efter jobbet ifall man inte har några betalningsanmärkningar, det går även bra med Swish betalning (meddela oss det vid bokningen), vårt Swish nummer 1233066693 (Peterssons Miljöstäd).

Peterssons Miljöstäd  gör en enkel kreditupplysning på alla engångsbokningar innan städtillfället.

Återkommande kunder inom Hemstädning & Kontorsstädning kan ansöka om autogiro nedan.Autogiroanmalan_Peterssons Miljöstäd.pdf